Konsultation


Vi har noterat ett ökat behov av rådgivning/konsultation i samband med misstanke om oegentligheter på arbetsplats och/eller privat. Det är både företagskunder och privatpersoner som kontaktar oss när de misstänker en oegentlighet.

 

Bakerstreet Detektivbyrå erbjuder konsultation vid misstanke om brott eller annan oegentlighet. Det kan vara ärenden av straffrättslig eller civilrättslig karaktär eller en kombination av dessa. Det kan även vara vid misstanke om något som inte är ett brott, men som för klienten är viktigt att utreda.

 

Vid konsultationen börjar vi med en intervju för att kunna göra en bedömning om misstanken är av civilrättslig eller straffrättslig karaktär, eller en kombination av dessa. Vi vill veta syfte och mål med varför vi blir anlitade.

 

Efter konsultationen får klienten ett skriftligt förslag på åtgärd. I förslaget ger vi tips på vad klienten själv kan göra för att samla och säkra bevis. Klienten får även förslag på vad våra utredare och spanare kan göra för att inhämta bevis. Om klienten väljer att själv inhämta bevis så erbjuder vi oss att gå igenom dessa innan polisanmälan eller kontakt med advokat. Detta för att säkerställa att de håller den kvalité som behövs för en straffrättslig eller civilrättslig process. Innan vi påbörjar ett uppdrag får klienten en offert som innehåller förslag på åtgärd och pris.

 

Att anlita Bakerstreet Detekivbyrå inför en polisanmälan eller kontakt med polis kan spara både tid och pengar. Av erfarenhet vet vi att många polisanmälningar aldrig utreds trots att det finns vittnen och hållbara bevis. Många gånger beror det på otydligt formulerade polisanmälningar och okunskap om grunderna i rättsprocessen. Det är viktigt att anmälan har det innehåll och håller en sådan kvalíté att den kan ligga till grund för fortsatt utredning av polis och vidare till åtal.

 

Om ärendet är av civilrättslig karaktär hjälper vi våra klienter att förbereda ärendet inför kontakt med rätt advokat eller jurist. Detta för att minimera kostnaderna för klienten. Vi samarbetar med olika advokat- och juristbyråer med olika specialiteter inom arbetsrätt, familjerätt, avtalsrätt osv. Det är viktigt att få rätt advokat från början. Fel advokat kan innebära onödiga kostnader samt att ärendet kan gå förlorat i en process.

 

Våra klienter vänder sig till oss i ärenden som kräver hög diskretion. Vi åtar oss även så kallade skuggutredningar . Det innebär att vi hjälper våra klienter att säkerställa bevis ur olika perspektiv med olika tekniker och metoder.